28 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30815

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

 

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: