26 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30813

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Karaman 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: