25 Haziran 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30812

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

 

Ticaret Bakanlığı Dereköy Gümrük Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: