21 Haziran 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30808

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: (ÇOMÜ)

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: