18 Haziran 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30805

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: