1 Haziran 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30791

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: