30 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30789

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: