29 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30788

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: