29 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30788

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: