28 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30787

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: (KOSGEB)

 

Hakimler ve Savcılar Kurulundan:

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: