23 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30782

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: