22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

1 KISIM MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

500 ADET TABLET PC YAZICISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

12 KALEM KOLLUK GÖREV KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

4 KISIM 25 KALEM MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

4 ADET KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: