22 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30781

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: