15 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30775

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

İHALEYE DAVET

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

İHALE İLANI

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

 

İHALE İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

 

ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ 2B/3B SİSMİK OPERASYON VE İŞBAŞI EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

 

İHALE İLANI

Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

 

SBÜ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 759 m² KAFETERYA ALANININ AÇIK ARTTIRMA USULÜ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden: