13 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30773

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: