12 Mayıs 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30772

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

İHALE İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: