7 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30767

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: