7 Mayıs 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30767

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

15 ADET BİLGİSAYAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

BİLYALI YATAK ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ İHALE İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR (DÜZELTME İLANI)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

 

ÖN YETERLİK İHALE İLANI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

9. ETAP DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSTANBUL İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 107 ADET TAŞINMAZIN TEŞEKKÜLÜMÜZE AİT HİSSELERİ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: