6 Mayıs 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30766

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden;

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: