24 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30754

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Rabobank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: