20 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30751

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığından:

 

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: