16 Nisan 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30747

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi Müdürler Kurulundan:

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: