15 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30746

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: