8 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30739

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: