30 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30730

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: