27 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30727

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: