20 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30720

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


--- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

--- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

--- Sağlık Bakanlığından:

--- Tarım ve Orman Bakanlığından:

--- Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

--- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

--- Türk Standardları Enstitüsünden:

--- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

--- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

--- Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

--- Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

--- Kültür ve Turizm Bakanlığından:

--- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: