13 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30713

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: