12 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30712

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden;

Başkent Üniversitesinden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: