24 Şubat 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30696

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bilecik Şehy Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: