20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30692

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: