16 Şubat 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30688

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

BOTAŞ Genel Müdürlüğünden: