5 Şubat 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30677

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesinden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: