1 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30673

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığı – TMO Genel Müdürlüğünden: 

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığından:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: