31 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30672

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığından: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: