31 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30672

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZIN OTOPARK YAPIM KARŞILIĞI KİRALANMASI İŞİ, YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE UYGUN OLARAK İHALE EDİLECEKTİR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: