30 Ocak 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30671

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: