24 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30665

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odasından:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sanko Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: