13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: