13 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30654

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İHALEYE DAVET (İD)

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):