10 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30651

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: