3 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30644

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından: