31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

Düzce Üniversitesinden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Derik Belediye Başkanlığından:

Kocaköy Belediyesi Başkanlığından:

Bozyazı Belediye Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesinden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: