31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 3. Mükerrer

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: