29 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30640

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Cumhurbaşkanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Uludere Belediye Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 9. Bölge Müdürlüğünden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: