19 Aralık 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30630

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: