16 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30627

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: