15 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30626

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden:

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: