8 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30619

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Millî Savunma Bakanlığından:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Bingöl Valiliğinden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: