7 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30618

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından: 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Sivas İli Güneykaya Belediyesinden:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden:

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden :

Başkent Üniversitesinden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kapadokya Üniversitesinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: